Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

152# Control / semaforització tram

Afegir control de velocitat o semaforització al tram de túnel de Carretera d´Esplugues, sota les vies del tren, paral·lel a les vies del TRAM

Justificació proposta:
Afegint aquest control de velocitat, millorarà la convivència entre vehicles i peatons. Millora problema de sorolls a veïns. Evita accidents. I s´insa dintre d´una ciutat més pròxima a les persones.
Localització:
El Pedró
Data:
24/04/2018 09:27:04

Àmbit:
Guàrdia Urbana
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
17.900 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada