Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

159# Remodelació Can Mercader

Hi han tantes coses a fer en el Parc... Està brut (l´aigua, la gespa, el terra...). La gespa no està cuidada, fa pudor totes les zones d´aigua... El pitjor és el tema de la zona infantil: escassa i sempre a tope perquè no hi ha res més. I a sobre sense tals, un forn insopor a l´estiu. El Parc és molt gran i hauria d´haver-hi diferents zones de joc. També fan falta unes fonts d´aigua po i que estiguin presens.

Justificació proposta:
Tenim un gran Parc i no el gaudim plenament per com estan les coses i no aprofitar els espais.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
24/04/2018 10:02:02

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
300.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada
Observacions:
Aquesta proposta inclou la proposta núm. 19 (per a la fase de votació)