Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

192# COL·LOCACIÓ DE TENDALS AL PATI D’INFANTIL DEL CEIP DOLORS ALMEDA (BARRI ALMEDA).

El pati d’infantil de l’escola, on els més petits hi passen moltes estones al dia, no disposa de suficients zones a l’ombra el què provoca que els nens i nenes hagin d’estar exposats al sol i a altes temperatures o fer menys activitats a l’aire lliure. Es proposa instal·lar-hi tals ja que és una inversió eficient i de fàcil manteniment que protegirà als nens i nenes dels efectes perjudicials ben coneguts derivats de l’elevada exposició al sol i a la calor i treure més partit al pati amb jocs i a

Justificació proposta:
Qualsevol inversió en educació o benestar dels nens i nenes de Cornellà és un benefici per als ciutadans de Cornellà i més encara quan petites inversions poden ser tant efectives.
Localització:
Almeda
Data:
26/04/2018 08:06:00

Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
40.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada