Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

207# Làmines de protecció solar per l´escola Antoni Gaudí: Eficiència energètica

Aquesta escola pateix des de sempre dificultats d´eficiència energètica, doncs té la meitat de les seves classes orientades al sur i l´altra meitat al nord. Les aules més afectades que estan al sud són les aules dels nens i nenes d´infantil de P3 i P5 i en segon terme educació especial i altres, que ja el curs passat i enguany estan amb finestres obertes i persianes baixes des de finals de març amb un promig de 25 graus. Durant l´hivern hi ha certs dies que no es pot tallar la calefacció i ja

Justificació proposta:
Beneficia especialment a nens i nens compresos entre 3 i 6 anys, ubicats a la planta baixa i a on fa més calor com en un segon terme a altres alumnes d´altres aules orientades en la cara sud i en la planta primera, alumnes entre 8 i 12 anys. Els nens i nenes com el professional docent haurien de tenir garantits poder aprre i ensenyar en un clima adient i no feixugós i calurós sobretot sent tan petits. Cap pare i mare vol que els seus fills/es passin calor excessiva i que estiguin neguitosos i
Localització:
La Gavarra
Data:
28/04/2018 18:15:39

Àmbit:
Educació
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
1.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada