Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

220# Tal pel nou parc del Passatge Isabel Aunión

Des que s’ha construït aquest parc, està sent molt freqüentat ja que queda en una zona de molt de pas i es troba molt proper a un supermercat. Les possibilitats d’utilitzar-lo ara que vindrà la calor i l’estiu es reduiran molt ja que no hi ha ni una sola ombra i queda molt exposat al sol durant tot el dia. Posar-hi un tal faria que el seu ús es pogués ampliar a les èpoques de calor i que fos segur i saludable ja que s’evitaria que les famílies estiguessin sota el sol amb els riscos que això comp

Justificació proposta:
Posar tals als parcs és una mesura necessària per fer-los segurs i poder aprofitar les instal·lacions durant tot l’any.
Localització:
El Pedró
Data:
30/04/2018 19:37:29

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
40.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada