Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

239# Acera mal estado

En la c/Dr Carulla la acera de los números pares está peligrosa en muy mal estado.

Justificació proposta:
Població escolar i veïns
Localització:
Centre
Data:
17/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
45.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada