Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

247# Arreglos en Plaza Sant Ildefons

Arreglar el sistema de recogida de agua de lluvia en pza Sant Ildefons, así como del suelo de la misma

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Sant Ildefons
Data:
24/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
60.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada