Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

251# Tanca de seguretat davant l'escol pública Verdaguer

La tanca que hi ha davant l'escola és insegura ja que els cotxes passena certa velocitat i la tanca és incompleta; caldria que fos tancada per baix perquè no s'aproximessin els infants

Justificació proposta:
Població escolar
Localització:
Sant Ildefons
Data:
24/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Seguretat vial
Estimació inversió:
10.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada