Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

269# Parc Infanti lAv Alps/Bonavista

Crear un parc per a infants als voltants dels edificis nous, entre c/Bonavista nº80 i Av dels Alps 59

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Parcs, places i jardins
Estimació inversió:
60.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada