Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

270# Tapar Alcorques Rubio i Ors

Arreglar alcorques c/Rubio i ors ya que hay peligro de tropezar

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Centre
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada i unificada
Observacions:
Aquesta proposta queda inclosa en la proposta núm. 228 (seleccionada)