Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

277# Alcorques calle Rubio i Ors

Arreglar y tapar los alcorques de la calle Rubio i Ors

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Centre
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada i unificada
Observacions:
Aquesta proposta queda inclosa en la proposta núm. 228 (seleccionada)