Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

279# Ascensor AAVV Almeda

Poner ascensor

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Almeda
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Millores en equipaments públics

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada i unificada
Observacions:
Aquesta proposta queda inclosa en la proposta núm. 241 (seleccionada)