Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

281# Arreglo aceras c/Félix J. Oliveras y Cristófor Llargués

Igualar el nivel de las esquinas c/Campfasso el tramo entre Félix J. Oliveras y C. Llargués, hay mucha inclinación y se hace muy difíci el paso con silla de ruedas

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
La Gavarra
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
50.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada