Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

283# Connexió Salvador Allende amb Ctra d'Esplugues

Millora de la connexió o bé amb rotonda (amb la màquina del tren al mig) o bé construcció pas de vianants amb semàfor per creuar Ctra d'Esplugues a l'alçada S. Allende per creuar a l'altra banda

Justificació proposta:
Toda la población
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
30/04/2018

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
40.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada