Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

33# Millor Servei al Mpal Fontsanta Fatjó

Davant el augment considerable dels últims anys de jugadors/es ens trobem una situació de saturació de les instal.lacions municipals. Per aixó que la nostra proposta es construir, uns WC públics i unes sales polivalents en la zona que queda lliure a la grada. Uns serveis públics dins de les instal.lacions que poguin donar servei a totes les persones que vene durant la semana i el cap de setmana a les instal.lacions municipals, actualment només hi ha dos WC al bar y la cua per utilitzar el WC

Justificació proposta:
A tots i totes les persones usuaries i visiitants de les instal.lacions, ja que podran fer servei el WC sense fer llargues cues. Per altra part a tots els jugadors/as que participan de l´activitat.
Localització:
Fontsanta-Fatjó
Data:
06/04/2018 22:27:39

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en equipaments públics
Estimació inversió:
70.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada