Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

46# Bancs al carrer Pius XII

Instal.lar bancs entre les dues entrades/sortides de l´escola Els Pins, per a poder seure mentres s´espera l´obertura de l´escola, ja sigui a l´entrada o sortida de l´horari escolar, sobretot de cara als avis/ àvies dels alumnes, i als pares que van amb fills més petits.

Justificació proposta:
Des de que s´ha fet exclusiu per vianants, el carrer Pius XII és prou ample per a poder instal.lar-hi bancs per a les families que esperen l´obertura de l´escola, sobretot els avis/àvies que els acompanyen, i els pares amb nens més petits. Només hi ha 4 bancs a la plaça del davant que no és suficient per a tots els familiars dels nens que van a l´escola Els Pins.
Localització:
Centre
Data:
11/04/2018 15:58:16

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Millores en espai públic
Estimació inversió:
1.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada