Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

51# Creació de carrils bici per connectar carrers/portals amb el transport public

Aquesta proposta agruparia diverses actuacions per tal de connectar diferents carrers dels nostres barris (especialment els mes llunyans) amb les principals estacions de transport public (estacions de tram, metro) mitjançant carrils bicis, facilitant doncs que "l´última milla" es faci amb bicis, patins o patinets

Justificació proposta:
Es una mesura (de moltes altres possibles) per impulsar l´ús de mitjans nets i el transport public, reduint contaminació i embussos.
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
12/04/2018 22:05:14

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Mobilitat
Estimació inversió:
400.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada