Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

88# Remodelació i acodicionament de les voreres del inici del carrer Lluis Muntadas 1-5

El carrer Lluis Muntadas té unes voreres molt estretes i en molt mal estat de conservació. Durant molts anys, camions i furgonetes s´aturen en aquest carrer, contribuïnt a malmetre encara les voreres que, en alguns trams, s´han fet fortats. Al carrer hi passen més persones des de la recent obertura d´un centre comercial. Hi ha perill de patir accidents degut a que la vorera és estreta y els cotxes passen a gran velocitat. Unes bandes reductores de velocitat podríen afavorir un descens de la ve

Justificació proposta:
El carrer Lluis Montadas és singular. El seu recorregut vincula dos barris de Cornellà, La Gavarra y La Fontsanta - Fatjó. Cal protegir el carrer i les persones que hi transiten i que troben dificultats a l´hora de moures-s´hi amb seguretat.
Localització:
La Gavarra
Data:
20/04/2018 14:11:13

Àmbit:
Espai Públic
Subàmbit:
Reurbanització de carrers
Estimació inversió:
10.000 €

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada