Fitxa activitat \

Informació i continguts de les activitats

Fitxa de la proposta

Pressupostos participatius 2019. Cornellà de Llobregat

90# PICTOCORNELLÁ

Pictogramas en lugares públicos, colegios e institutos.

Justificació proposta:
Mejorar la vida diaria a aquellas personas que tienen algún trastorno como el autismo o con dificultades de comunicación verbal
Localització:
Cornellà (tot el municipi)
Data:
20/04/2018 07:36:50

Àmbit:
Altres
Subàmbit:
Altres

Avaluació criteri tècnic:
Seleccionada i unificada
Observacions:
Aquesta proposta queda inclosa en la proposta núm. 85 (seleccionada)