Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 FICA'T A L'AIGUA EDUCACIÓ INFANTILPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: P3, P4 i P5
 MATINS DE JOC A LA LUDOTECA "EL DAU" (servei aturat TEMPORALMENT fins nou avís) EDUCACIÓ INFANTILPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 FICA'T A L'AIGUA EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 MATINS DE JOC A LA LUDOTECA "EL DAU" (servei aturat TEMPORALMENT fins nou avís) EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 TALLERS DE PREVENCIÓ EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES DE LA RELACIÓ, LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TRIC). EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 TALLERS DE PREVENCIÓ EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES DE LA RELACIÓ, LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TRIC) A SECUNDÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAPOLÍTIQUES DE FAMÍLIANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

SUBVENCIONS

TRANSVERSALS