Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 LA FADA ONDINA VISITA L'ESCOLA EDUCACIÓ INFANTILCULTURANivell: P4 I p5
 MALETA VIATGERA DELS DIABLES DE CORNELLÀ EDUCACIÓ INFANTILCULTURANivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 LA FADA ONDINA VISITA L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIACULTURANivell: PRIMER I SEGON
 MALETA VIATGERA DELS DIABLES DE CORNELLÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIACULTURANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TALLER DE CINEMA (PROGRAMA CONCÈNTRICA) EDUCACIÓ PRIMÀRIACULTURANivell: SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 EXPOSICIÓ I TALLER DIDÀCTIC: L’ALTRE UBIC. MIGRACIONS DEL COS FRAGMENTAT. EDUCACIÓ SECUNDÀRIACULTURANivell: TERCER, QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 MALETA VIATGERA DELS DIABLES DE CORNELLÀ EDUCACIÓ SECUNDÀRIACULTURANivell: QUART DE SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 TALLER DE CINEMA (PROGRAMA CONCÈNTRICA) EDUCACIÓ SECUNDÀRIACULTURANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

PERSONES ADULTES

 TALLER DE CINEMA (PROGRAMA CONCÈNTRICA) PERSONES ADULTESCULTURANivell: PERSONES ADULTES