Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 VINE A JUGAR A CORNELLÀ EN MINIATURA EDUCACIÓ INFANTILACCIÓ CIUTADANANivell: P3, P4 I P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 VINE A JUGAR A CORNELLÀ EN MINIATURA EDUCACIÓ PRIMÀRIAACCIÓ CIUTADANANivell: PRIMER, SEGON I TERCER DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 CREACIÓ D'IMATGES AL LABORATORI FOTOGRÀFIC EDUCACIÓ SECUNDÀRIAACCIÓ CIUTADANANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 EL LLENGUATGE DEL RETRAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIAACCIÓ CIUTADANANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS