Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 CONTES BOJOS: HERVÉ TULLET EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: P3
 CONTES I LLIBRES PER ALS MÉS PETITS EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: BRESSOL, P3, P4 I P5
 DESCOBRIM LA BIBLIOTECA EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: P3, P4 i P5
 ELS GORIL•LES TAMBÉ ESTIMEN L’ART: ANTHONY BROWNE EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: P5
 TE DE LLÀGRIMES EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: P3, P4 i P5
 UN MÓN PER DESCOBRIR EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: BRESSOL
 UN PAM DE LLIBRES: LOTS DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA A L'ESCOLA EDUCACIÓ INFANTILBIBLIOTEQUESNivell: P3, P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 CERCAR I TROBAR, TROBAR I CERCAR EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 DESCOBRIR L'ART EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 ELS SENTITS DEL PETIT MUSEU EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 ENS ENDINSEM A LA BIBLIOTECA EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 LA BIBLIOTECA, UN POU DE SAVIESA EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: TERCER I QUART DE PRIMÀRIA
 QUÈ VEIG AL MUSEU? EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA
 UN PAM DE LLIBRES: LOTS DE LLIBRES DE LA BIBLIOTECA A L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIABIBLIOTEQUESNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 UTILITZEM LA BIBLIOTECA EDUCACIÓ SECUNDÀRIABIBLIOTEQUESNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS