Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 XERRADES PREVENTIVES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA (DIFERENTS TEMÀTIQUES). EDUCACIÓ PRIMÀRIAMOSSOS D' ESQUADRANivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 XERRADES PREVENTIVES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA (DIFERENTS TEMÀTIQUES) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAMOSSOS D' ESQUADRANivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILERAT I CICLES FORMATIUS

PERSONES ADULTES

 XERRADES PREVENTIVES DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA (DIFERENTS TEMÀTIQUES) PERSONES ADULTESMOSSOS D' ESQUADRANivell: PERSONES ADULTES