Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 EDULAB EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P3, P4 i P5
 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P3, P4 i P5
 TALLERS CIENTÍFICS EDUCACIÓ INFANTILEDUCACIÓNivell: P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 CONÈIXER L'AJUNTAMENT EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER DE PRIMÀRIA
 CULTURA EMPRENEDORA A L'ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 EDULAB EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES: VISITES ESCOLARS EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 LA CIUTAT 10 (El Joc dels Drets Humans a la ciutat) EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: CINQUÈ I SISÈ
 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 OPENSURF AL CITILAB EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TALLERS CIENTÍFICS EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TECNOHIVERN/TECNOESTIU AL CITILAB: PROGRAMACIÓ, ROBÒTICA I AUDIOVISUALS EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 T'EXPLICO LA MEVA ESCOLA EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER DE PRIMÀRIA
 VISITA A TECSALSA (CENTRE OCUPACIONAL I CENTRE ESPECIAL DE TREBALL) EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 VIURE LA RÀDIO EDUCACIÓ PRIMÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 APROPA. Accions per al Reciclatge i l’Orientació Professional i Acadèmica EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT, PFI I CICLES FORMATIUS
 BRÚIXOLA-ORIENTACIÓ ACADÈMICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: TERCER I QUART D'ESO. PFI, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 CONSELL D'ANCIANS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES: VISITES ESCOLARS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 MOSTRA DE PUNTS DE LLIBRE EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 OPENSURF AL CITILAB EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 TECNOHIVERN/TECNOESTIU AL CITILAB: PROGRAMACIÓ, ROBÒTICA I AUDIOVISUALS EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 VIURE LA RÀDIO EDUCACIÓ SECUNDÀRIAEDUCACIÓNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT I CILES FORMATIUS

PERSONES ADULTES

 BRÚIXOLA-ORIENTACIÓ ACADÈMICA PERSONES ADULTESEDUCACIÓNivell: PERSONES ADULTES
 EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES: VISITES ESCOLARS PERSONES ADULTESEDUCACIÓNivell: ACCIONS FORMATIVES PER ADULTS
 OPENSURF AL CITILAB PERSONES ADULTESEDUCACIÓNivell: PERSONES ADULTES

SUBVENCIONS