Propostes Educatives \

Llistat de propostes educatives de Cornellà de Llobregat

Per Departament organitzador

Educació, Joventut, Medi Ambient, Cultura, Esports...

EDUCACIÓ INFANTIL

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: BRESSOL, P3, P4 i P5
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISME EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P5
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀ EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P4 i P5
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET BASKET ALMEDA EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P5
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P3, P4 i P5
 TROBADA DE JOCS COOPERATIUS (CEBLLOB) EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P5
 TROBADA LÚDICA D’EDUCACIÓ INFANTIL (CEBLLOB) EDUCACIÓ INFANTILESPORTSNivell: P3 I P4

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 BE ACTIVE, BE HEALTHY (CEBLLOB) EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIU (CEBLLOB) EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 CURSA D’ORIENTACIÓ AL PARC DE CAN MERCADER EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: CINQUÈ DE PRIMÀRIA
 DELS JOCS PARALÍMPICS AL PATI DE L'ESCOLA (CEBLLOB) EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 OLIMPÍADES D'ATLETISME A QUART DE PRIMÀRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: QUART DE PRIMÀRIA
 PEDALS A L'ESCOLA (CEBLLOB) EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISME EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : BÀSQUET CB CORNELLÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET ALMEDA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANES EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOL EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS I PÀDEL EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓ EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: VOLEIBOL EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 SENYALITZA'T EN FORMA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (CEBLLOB) EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 TROBADA DE JOCS DEL MÓN PER A SEGON DE PRIMÀRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: SEGON DE PRIMÀRIA
 TROBADA DE JOCS PREESPORTIUS SISÈ DE PRIMÀRIA EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: SISÈ DE PRIMÀRIA
 TROBADES ESPORTIVES COMARCALS EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA
 UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIAESPORTSNivell: TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 ACTIVITATS AQUÀTIQUES / NATACIÓ ESCOLAR EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER, QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 BE ACTIVE, BE HEALTHY (CEBLLOB) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D’ESO
 CONCURS CULTURAL COMARCAL - ESPORTIU (CEBLLOB) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 DELS JOCS PARALÍMPICS AL PATI DE L'ESCOLA (CEBLLOB) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA
 DESCOBREIX L'ESPORT. ACTIVITAT D'ORIENTACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER I SEGON DE SECUNDÀRIA.
 DIA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER (DEFC) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 GEOGIMCANA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 INICIACIÓ AL RUNNING EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 MILLETA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : ATLETISME EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 PROMOCIÓ ESPORTIVA : VOLEIBOL EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BÀSQUET. (BÀSQUET FEMENÍ CORNELLÀ) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER i QUART DE SECUNDÀRIA
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: BITLLES CATALANES EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: HANDBOL EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: TENNIS I PÀDEL EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO
 PROMOCIÓ ESPORTIVA: TRIATLÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 SENYALITZA'T EN FORMA EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA. BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
 TALLERS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL (CEBLLOB) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA
 TROBADES ESPORTIVES COMARCALS (CEBLLOB) EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART D'ESO. PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT
 UNA VOLTA SOBRE RODES PER CORNELLÀ EDUCACIÓ SECUNDÀRIAESPORTSNivell: PRIMER, SEGON, TERCER I QUART DE SECUNDÀRIA.

PERSONES ADULTES

 VINE A FER ESPORT SALUT! (AJORNADA TEMPORALMENT) PERSONES ADULTESESPORTSNivell: PERSONES ADULTES

TRANSVERSALS

 GRUP DE TREBALL MESTRES/PROFESSORS EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE) TRANSVERSALSESPORTSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES
 TROBADES DE FORMACIÓ DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ FÍSICA (ONLINE) TRANSVERSALSESPORTSNivell: MESTRES I PROFESSORS/ES