Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

FUNDACIÓ PER A JOVES LA CARENA DE CORNELLÀ (RESTAURANT PEDAGÒGIC)


Ctra. d'Esplugues, 240-242. bx
Telf: 93 261 90 01
E-mail: lacarena@pangea.org
Web: http://www.lacarena.org
Info:
La Carena (Escola): Carrer Ignasi Iglesias s/núm. Tel. 93 377 33 07
Programes de formació i inserció