Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CAP LA GAVARRA


C/ de Bellaterra, 41. 2a
Telf: 93 376 82 50
Info:
Telèfon únic per a sol·licitar cita prèvia als centres d’atenció primària: 93-567 09 99 (de dilluns a divendres de 8:30 a 20:30h.)
Centres de salut