Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

PALAU DE CAN MERCADER (SEGLE XIX)


Parc de Can Mercader, s/n
Web: Anar a la web
Info:
Departament de Patrimoni Cultural
Observacions:
Situat al parc del mateix nom, a la carretera de l'Hospitalet, davant del barri d'Almeda.

Després d'entroncar l'antiga família Mercader amb la dels comtes de Bell·lloch, Joaquim de Mercader i Bell·lloch, va fer construir l'any 1865 aquest palau on hi havia l'antiga masia de Can Mercader. La construcció, de planta quadrangular amb torres octogonals als quatre costats, té l'aire dels palaus de l'època del romanticisme. La planta noble està formada per un conjunt de sales decorades amb estils molt diferenciats, però totes amb una recargada sumptuositat. Les seves col·leccions de pintures, ceràmiques, armes, porcellanes, aus dissecades, mobles, etc. atorguen a aquest edifici una importància especial. Des del 1995, després de sis fases de restauració, és museu públic de la ciutat. A més, a les seves sales, se celebren els matrimonis civils.

Vídeo "Patrimoni cultural"
Vídeo "Palau Can Mercader"
Patrimoni històric