Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA DOLORS ALMEDA


C/ de Baltasar Oriol, 66
Telf: 93 377 05 05
Fax: 93 377 59 11
E-mail: a8016367@xtec.cat
Web: http://www.dolorsalmeda.com/
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària