Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA ELS PINS


C/ de Pius XIIè, 17-19
Telf: 93 377 42 93
Fax: 93 377 66 73
E-mail: a8016771@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ceipelspins/
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària