Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA L'ARENY


C/ de Sant Lluís, 17
Telf: 93 377 61 57
Fax: 93 474 48 51
E-mail: a8035881@xtec.cat
Web: http://www.escolalareny.com
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària