Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA MONTSERRAT


Av de la Línia Elèctrica, 2-4
Telf: 93 375 50 00
E-mail: a8016409@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-montserrat-cornella
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària