Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA SANT ANTONI MARIA CLARET


C/ de Manuel Mariné, 11-17
Telf: 93 376 19 49
Fax: 93 376 71 53
E-mail: a8016501@xtec.cat
Web: http://www.claretcornella.cat
Info:
Escola Concertada (Etapa de 3 a 16 anys)
Centres concertats