Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA SANT MIQUEL


C/ de Lluís Domènech i Montaner, 1
Telf: 93 376 90 56
Fax: 93 376 58 50
E-mail: a8042299@xtec.cat
Web: http://www.ceip-santmiquel-cornella.cat/
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària