Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESCOLA SURIS


C/ de la Terra Alta, 9
Telf: 93 377 74 57
Fax: 93 377 82 31
E-mail: a8037978@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/escolasuris/
Info:
Escola d'Infantil i Primària Pública (Etapa de 3 a 12 anys)
Escoles infantil i primària