Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

PISTA PETANCA SANT ILDEFONS


Av de Salvador Allende, s/n
E-mail: informacio@aj-cornella.cat
Pistes de petanca