Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESPAI SALUDABLE LINDAVISTA


Pl de Linda Vista. (entre els carrers Pau Riera i Ptge. Camp)
E-mail: informacio@aj-cornella.cat
Web: http://www.cornella.cat/ca/PAFES.asp
Espai saludable