Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

COLISEUM CENTRE DE FORMACIÓ


C/ de Joan Fernàndez, 90-94
Telf: 93 471 00 31
Fax: 93 471 16 44
E-mail: info@centrocoliseum.com
Web: http://www.centrocoliseum.com
Info:
Formació Ocupacional i Contínua
Formació ocupacional i contínua