Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ


Ctra de l'Hospitalet, s/n. (Parc de Can Mercader)
Telf: 934 743 399
Fax: 93 377 30 04
E-mail: cornella.educacio@gmail.com
Web: Anar a la web
Info:
Servei d'atenció i orientació educativa.
Departaments municipals