Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ


Ctra de l'Hospitalet, s/n. (Parc de Can Mercader)
Telf: 93 377 02 12
Fax: 93 377 30 04
E-mail: informacio@aj-cornella.cat
Web: https://www.cornella.cat/ca/treballar-a-cornella
Observacions:
Mapa Capacitació
Mapa de Formació Competencial i de Capacitació Professional. Aquesta eina ofereix als ciutadans tota la informació necessària per triar l'itinerari formatiu més adequat, tant dins dels estudis reglats com de cursos de formació complementària.
Departaments municipals