Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

RIBA DEL RIU LLOBREGAT


C/ de la Verge de Montserrat, 51. (Accés des de la passarel·la)
Espai saludable
Documentació: