Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

GREMI D'INSTAL·LADORS DEL BAIX LLOBREGAT


Av de la Fama, 56-58
Telf: 93 474 47 46
Fax: 93 474 46 20
E-mail: info@gremibaix.com
Web: http://www.gremibaix.com
Info:
Programes de Formació i Inserció (formacion@gremibaix.com)
Programes de formació i inserció