Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ MUNICIPAL (CDIAPM)


C/ de Joan Fernàndez, s/n. (al costat Escola Bressol Rosa dels Vents)
Telf: 93 375 60 53
E-mail: cdiapm@aj-cornella.cat
Espai petita infància