Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

FAMPA CORNELLÀ (FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ PARES I MARES D'ALUMNES)


Av de Sant Ildefons, 24. 2a
E-mail: fampacornella@gmail.com
Web: http://www.fampacornella.blogspot.com
Info:
Telèfon de contacte: 666 213 307 (Luis López, horari de tarda)
Observacions:
Educació permanent
Educació permanent