Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN


C/ de Mossèn Andreu, 19. 3a. (Centre Cultural Joan N.García-Nieto)
Telf: 93 376 70 11
Fax: 93 376 74 50
E-mail: info@cornella.uned.es
Web: http://www.uned-terrassa.es
Info:
Educació permanent
Estudis universitaris