Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

FUNDACIÓ PER A JOVES LA CARENA DE CORNELLÀ (ESCOLA)


C/ d'Ignasi Iglesias, 7
Telf: 93 377 33 07
E-mail: lacarena@pangea.org
Web: http://www.lacarena.org
Info:
La Carena (Restaurant Pedagògic) Ctra. d'Esplugues 240-242. Tel. 93 261 90 01
Observacions:
Altre email de contacte: secretarialacarena@gmail.com
Programes de formació i inserció