Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

PISCINA DEL PARC ESPORTIU LLOBREGAT


Av del Baix Llobregat, s/n. ( c/Sorral del Riu)
Telf: 93 475 35 77
E-mail: info@parcesportiullobregat.com
Web: http://www.parcesportiullobregat.com/
Piscines