Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

ESPAI NADÓ 'TERESA MAJEM' - LA TREPA


C/ de Vicenç Llivina, 7. (planta baixa de l'escola bressol)
Telf: 93 470 92 68
E-mail: eeflatrepa@aj-cornella.cat
Observacions:
Espai Familiar i Espai Nadó
Espai petita infància