Fitxa lloc \

Informació, adreça, telèfons, imatges...

MOSSOS D'ESQUADRA


C/ de la Travessera, 11
Telf: 93 255 36 01
Web: http://mossos.gencat.cat/ca
Info:
Telèfon emergències: 112
Mossos d'esquadra